Vetblad

Pinguicula vulgaris

Habitat: 

Vetblad groeide in Vlaanderen in zeer voedselarme, zwak zure tot kalkrijke veenmoerassen. In Munsterbilzen groeide de soort samen met onder andere parnassia, ronde zonnedauw en teer guichelheil.