Veelkleurig vergeet-mij-nietje

Myosotis discolor

Habitat: 

Veelkleurig vergeet-mij-nietje is een pionierssoort van droge, zwak zure, matig voedselrijke zandgrond. Ze groeit ook in graslanden, maar dan bij voorkeur op plekken die iets meer open zijn.