Tuinwolfsmelk

Euphorbia peplus

Habitat: 

Tuinwolfsmelk is een onkruid dat gedijt op allerlei voedselrijke, matig vochtige, humeuze, niet te sterk beschaduwde bodems. Veel meer dan de bodemtextuur (van zand tot klei) bepalen de voedselrijkdom en de frequentie van grondbewerking de geschiktheid van het milieu voor deze eenjarige. Behalve in moestuinen, vindt de plant ook geschikte groeiplaatsen in plantsoentjes en siertuinen en op allerlei plekjes met omgewoelde, nutríëntenrijke, blote grond. Hoewel in dat soort milieus zelden geheel afwezig, neemt deze meestal lage plant zelden een opvallende plaats in de begroeiing in.