Tomaat

Lycopersicon esculentum

Habitat: 

Tomaat duikt in Vlaanderen op diverse plaatsen op waar haar zaad terecht komt, hoofdzakelijk op stortplaatsen, langs wegkanten, op rivierstrandjes… Haar optreden is doorgaans strikt efemeer. Enkel op zand- en grindbanken van de Grensmaas slaagt de soort erin min of meer permanente populaties op te bouwen. Ze wordt dan aangetroffen op voedselrijke, droogvallende standplaatsen.