Stippelganzenvoet

Chenopodium ficifolium

Habitat: 

Stippelganzenvoet is een pionierssoort van vochtige tot droge, zeer voedselrijke milieus, zoals gronddepots, grote bouwwerven, recent omgewoelde bermen en akkers. Ecologisch vertoont ze een grote gelijkenis met de verwante melganzenvoet, waarmee ze dikwijls samen voorkomt, meestal als minst talrijke van het duo. Stippelganzenvoet lijkt ten opzichte van melganzenvoet in verhouding iets strikter beperkt te zijn tot ruigten en ruderale overhoekjes, wat een gevolg zou kunnen zijn van het minder frequent voorkomen van herbicidenresistente populaties.