Stijlroos

Rosa stylosa

Habitat: 

Buiten ons land is stijlroos vooral een soort van basenrijke, stenige leem- of pure kalkbodem. Ze komt het meest voor in hagen, lichtrijke bossen, in mantel-zoomsituaties en struwelen. Het is een vrij warmteminnende soort. In Vlaanderen kennen we twee standplaatstypes. In het West-Vlaamse Heuvelland staat stijlroos op de overgang van de heuvelachtige Leemstreek naar de vlakke Leievallei. Op geringe diepte komt een kalkrijke klei voor, die tevens voor stagnerend grondwater zorgt. Stijlroos staat er in verwilderde hagen en houtkanten, op een vrij sterk naar het zuiden geëxposeerde heuvelflank. In de duinen van de westkust (Ter Yde, Oostduinkerke en Similiduinen, Nieuwpoort) staat een populatie op kalkrijk duinzand in doornstruweel met tal van andere rozen.