Stijf vergeet-mij-nietje

Myosotis stricta

Habitat: 

Stijf vergeet-mij-nietje geeft de voorkeur aan (matig) warme standplaatsen. De plant groeit op zonnige plaatsen en kiest voor een droge, zwak zure en voedselarme, zandige of lemige bodem. Men kan de soort vinden in open graslanden, als pionier in zandige graanakkers of langs spoorwegen.