Steeneppe

Sison amomum

Habitat: 

Steeneppe komt in Vlaanderen uitsluitend voor in enkele tientallen wegbermen, op vochtige, neutrale zandleembodem. Meestal staat de plant bovenaan de helling van de aangrenzende sloot, waar ze net aan maaibeheer ontsnapt. Ze groeit er in het gezelschap van een reeks algemene graslandsoorten van vochtig grasland (zoals glanshaver en kropaar), eerder ruderale soorten (zoals bijvoet en akkerdistel) en nitrofiele zoomsoorten (zoals kleefkruid, grote brandnetel, bosandoorn en heggendoornzaad).