Rozetkruidkers

Lepidium heterophyllum

Habitat: 

Rozetkruidkers is recentelijk in Vlaanderen alleen aangetroffen in droge, min of meer open, zandige bermen. Vroeger werd de soort in België ook een zeldzame keer opgegeven van akkers en weiland. In Nederland is ze bovendien bekend van spoorwegterreinen. Ze verdraagt een zekere mate van verruiging en reageert daarop door een meer opgaande i.p.v. liggend- opstijgende groeiwijze. Op een frequent gemaaid gedeelte van een van de huidige, bekende groeiplaatsen vormt de plant kleine, heel laag tegen de grond gedrukte, veelstengelige rozetten. Enige bodemverstoring door grondverzet lijkt deze overblijvende plant weinig te deren en het biedt vermoedelijk kansen om zich door uitzaaiing te verjongen.