Ronde ooievaarsbek

Geranium rotundifolium

Habitat: 

Ronde ooievaarsbek is een onopvallende soort van heel diverse milieus. In Vlaanderen kan ze gevonden worden in grazige, iets verstoorde kanaalbermen, op spoorwegterreinen, industrie- of haventerreinen enz. In het algemeen hebben de groeiplaatsen een uitgesproken antropogeen karakter, hoewel de soort evengoed kan voorkomen in natuurlijk kalkgrasland. Wellicht geeft de soort de voorkeur aan van nature eerder kalkrijke, zonnige, niet al te voedselrijke groeiplaatsen.