Rechte driehoeksvaren

Gymnocarpium robertianum

Habitat: 

Rechte driehoeksvaren is een soort van lichtrijke bossen of open plaatsen op relatief vochtige, kalkhoudende rotsen. In Vlaanderen groeit ze hoofdzakelijk in de voegen van (oude) muren.