Postelein

Portulaca oleracea

Habitat: 

Postelein is een pionier op in de zomer snel opwarmende plaatsen met een stikstofrijke bodem. In Midden-Europa is het een soort van hakvruchtakkers en moestuinen, en ook van ruderale plaatsen, zoals tussen tegels van voetpaden, wegranden enz. In Vlaanderen wordt de plant vooral gevonden in open pioniersmilieus, zoals kerkhoven en spoorwegemplacementen. Aangezien postelein grote hoeveelheden kleine zaden produceert, kan de soort gemakkelijk aangevoerd worden met grondtransporten, of – in het geval van spoorwegemplacementen – via goederenvervoer per spoor. Soms wordt ze gevonden als vogelzaadadventief.