Plat fonteinkruid

Potamogeton compressus

Habitat: 

Plat fonteinkruid kan gemakkelijk verward worden met spits fonteinkruid. Het is een soort van matig voedselrijk tot voedselrijk (soms wat verontreinigd), licht zuur tot licht alkalisch, bicarbonaatrijk, zacht tot matig hard, stilstaand water van sloten, poelen en grotere plassen, turfputten, kanalen enz. De bodem van de groeiplaatsen bestaat vooral uit zandige of venige substraten, maar niet uit leem.