Oranje havikskruid

Hieracium aurantiacum

Habitat: 

Oranje havikskruid is in Vlaanderen een soort met een vrij brede ecologische amplitude. Zo wordt ze zowel aangetroffen in voedselrijke, vochtige hooilanden als in droge, voedselarme heiden. Ook in weg- en kanaalbermen en in intensief gemaaide gazons gedijt oranje havikskruid heel goed.