Nepalese en Afghaanse duizendknoop

Afghaanse duizendknoopgroep

Beschrijving: 

Duizendknopen kunnen worden herkend aan de knopige stengels met vliezige kokertjes boven elk blad. Afghaase duizendknoop vormt via ondergrondse uitlopers dichte bestanden. De bladeren zijn langwerpig, tot 20 cm lang. De bloemen worden gevormd in een eindstandige pluim. Nepalese duizendknoop is een éénjarige plant met eivormige tot hartvormige bladeren die zitrend zijn of een gevleugelde steel hebben. De bloemen staan in eidstandige hoofdjes.

Beheer: 

De twee soorten in deze soortengroep vereisen een verschillend beheer.
Nepalese duizendknoop kan eenvoudig handmatig worden uitgetrokken waarbij alle plantendelen zorgvuldig dienen te worden verwijderd. Nacontrole op hergroei is steeds noodzakelijk gedurende het jaar van de bestrijding alsook gedurende tenminste het daaropvolgende jaar, zeker als de planten al gebloeid hebben en mogelijks tot zaadzetting zijn overgegaan. Nieuwe haarden dienen steeds te worden gemeld.
De bestrijding van Afghaanse duizendknoop is complexer. Geïnfecteerde locaties worden best onmiddellijk uit het reguliere beheer (klepelmaaier) te worden gehaald daar de soort verder kan verspreid worden via losgeslagen stengelfragmenten. Bestrijding gebeurt best door handmatige verwijdering van de bovengrondse delen (met afvoer en vernietiging) en afdekking van de bodem met een donkere plastic gedurende enkele jaren. Kleinere planten kunnen eventueel zorgvuldig worden opgegraven. Nacontrole is steeds noodzakelijk.

Habitat: 

vochtige, voedselrijke bodems. Meestal woden de soorten aangetroffen in verstoorde, ruderale habitats maar ze kunnen zich ook sterk ontwikkelen in oeverzones en moerassen. P. nepalensis geeft de voorkeur aan enigzins beschaduwde stenige oevers.