Naaldekervel

Scandix pecten-veneris

Habitat: 

Vandaag is naaldenkervel in het gebied van oorsprong een akkeronkruid. Dat is (of was) ook zo in het secundaire areaal. In Vlaanderen waren dat vroeger meestal wintergraanakkers op niet te lichte, kalkhoudende bodems. In mindere mate groeit naaldenkervel ook in andere milieus, zoals verstoorde bermstroken en open begroeiingen met kansen voor de tijdelijke vestiging van pioniers, bijvoorbeeld in de buurt van losinstallaties in havengebieden.