Muizenstaart

Myosurus minimus

Habitat: 

In de loop van de jaren is muizenstaart in de Belgische botanische literatuur beschreven van uiteenlopende biotopen. In de negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw was de soort vooral bekend van roggeakkers op in de winters natte, niet te zware bodems. In dat milieu heeft ze sindsdien een sterke terugval gekend. Recentere informatie wijst als voorkeurbiotoop in de eerste plaats tredplaatsen aan bij de ingang van weiden. Daarnaast is de soort bekend van andere pioniersbiotopen, zoals plantsoentjes, parkings, vijverranden, vochtige paden (ZWAENEPOEL 1997). Andere milieus die aan dat lijstje kunnen worden toegevoegd, zijn boomkwekerijen en in het bijzonder akkers met maïsstoppel.