Moeslook

Allium oleraceum

Habitat: 

Moeslook is van oorsprong te vinden in matig warme tot warme gebieden. De soort groeit daar op open, vrij lichtrijke plaatsen, zoals grazige bermen, graslanden of rotsen. De soort verkiest droge tot matig vochtige, tamelijk voedselarme en weinig stikstofrijke bodems. Milieus met die combinatie van kenmerken vindt men zeer weinig in Vlaanderen. Moeslook kan ook als keukenkruid gekweekt worden, maar dat gebeurt eerder zelden. Soms groeit de soort in gestoorde of verruigde vegetaties.