Middelste teunisbloem

Oenothera biennis

Beheer: 

Deze soort zaait zeer goed uit in de tuin en kan gaan woekeren. Opletten dus.

Habitat: 

Middelste teunisbloem wordt in Vlaanderen aangetroffen in een brede waaier aan biotopen. De standplaatsen zijn echter hoofdzakelijk sterk door de mens beïnvloed: spoorwegbermen, haventerreinen, steenkoolbergen, ruigten enz. De soort wordt ook, zij het minder frequent, in meer natuurlijke biotopen gevonden, onder meer in de duinen. Ze groeit vooral op droge, zeer zonnige, niet al te voedselrijke locaties.