Loogkruid

Salsola kali

Habitat: 

In Vlaanderen worden twee ondersoorten van loogkruid onderscheiden. Subsp. kali (stekend loogkruid) heeft harde, korte, stekelige bladeren, terwijl subsp. ruthenica (zacht loogkruid) eerder zachte, slappe, lange bladeren heeft. Stekend loogkruid komt voornamelijk voor op het hoogstrand en in de voorste zeereep tussen rijshoutaanplanten. Op het hoogstrand groeit de soort op analoge plaatsen als zeeraket, namelijk daar waar wat organisch materiaal onder het zand is begraven. Zacht loogkruid wordt vooral gevonden op met kalkrijk zand opgespoten industrieterreinen, uitsluitend in pionierssituaties. Zacht loogkruid komt ook meer landinwaarts in de Duinen voor, waar het vooral op eerder verstoorde, stikstofrijke, open, zandige plaatsen staat. Dat ecologische verschil tussen de twee ondersoorten is niet absoluut. Hier en daar wordt stekend loogkruid ver in het binnenland gevonden (bv. reeds tientallen jaren op een spoorwegterrein in de Gentse haven), en zacht loogkruid wordt af en toe op het strand gevonden.