Liggend bergvlas

Thesium humifusum

Habitat: 

Liggend bergvlas is een halfparasiet die op de wortels van geel en glad walstro groeit. De soort verkiest weinig of niet verstoorde duingraslanden op kalkrijke, droge en voedselarme bodems. Ze is vooral te vinden in begraasde terreinen.