Kuifvleugeltjesbloem

Polygala comosa

Habitat: 

Kuifvleugeltjesbloem is een soort van voedselarme kalkgraslanden op naar het zuiden gerichte hellingen. Ze groeit er het liefst op iets open, stenige plekken.