Kruidvlier

Sambucus ebulus

Habitat: 

Kruidvlier is een hoge kruidachtige plant, die meestal dichte begroeiingen vormt waaronder weinig of geen andere plantensoorten kunnen gedijen. Kruidvlier houdt van vochtige, matig voedselrijke en kalkrijke bodems, met een eerder fijnkorrelige textuur. De soort komt voor in haagkanten, in weg- en spoorbermen, op taluds en in holle wegen, op kapplaatsen in thermofiele bossen, in bosranden of langs rivieroevers. Op plaatsen die meer dan eenmaal per jaar gemaaid worden, kan kruidvlier zich niet handhaven.