Kroontjeskruid

Euphorbia helioscopia

Habitat: 

Kroontjeskruid is een onkruid van tuinen en hakvruchtakkers, dat voor het overige gedijt in allerlei lichtrijke milieus met omgewoelde grond, zoals recent vergraven of aangelegde wegbermen, gronddepots, plantsoentjes enz. Na grondverzet slaat de plant gemakkelijk op uit de zaadbank. Zodra de dynamiek in het milieu wegvalt en het vegetatiedek dichter wordt, verdwijnt ze spoedig opnieuw van het toneel. Mits voldoende voedselrijk en niet te droog, groeit kroontjeskruid zowel op klei als op zand.