Kranswier

Chara

Habitat: 

Meestal groeien kranswieren in helder, voedselarm, onbeschaduwd, stilstaand tot zwak stromend water dat zoet tot brak is. De meeste kranswieren zijn pioniers. In pas ontstane wateren, zoals een pas gegraven poel of zandput, zijn het vaak de eerste waterplanten die verschijnen. Als het water voedselrijker wordt, worden kranswieren vaak weggeconcurreerd door hogere waterplanten als fonteinkruiden, hoewel ze lang samen kunnen voorkomen, vooral bij fosfaatarm water. Ze zijn daarom een indicator van onvervuild water.
In meren koloniseren kranswieren veelal twee zones, een diepere en ondiepere zone. De tussenliggende zone wordt in beslag genomen door de hogere waterplanten. Over het algemeen komen Nitella-soorten in dieper water voor dan de Chara's. Toch komen kranswieren bij ons zelden voor op een diepte groter dan ongeveer 8 meter, het water is zelden helder genoeg om plantengroei op grotere dieptes mogelijk te maken..