Knikkend tandzaad

Bidens cernua

Habitat: 

Nitrofiele, natte pionierssituaties op periodiek droogvallende beek- en slootoevers, oevers van veedrinkpoelen en dergelijke vormen de biotopen voor knikkend tandzaad. De soort kiemt in snel opwarmende, vochtige tot uitdrogende modder. Ze verdraagt een te lange uitdrogingsfase slecht. In Europa is ze beperkt tot gebieden met een gemiddelde julitemperatuur van meer dan 15 °C.