Kluwenhoornbloem

Cerastium glomeratum

Habitat: 

Kluwenhoornbloem is een uitgesproken onkruidsoort van open, losse, eerder voedselrijke grond. Plaatsen waar men deze soort veelvuldig kan aantreffen, zijn bijvoorbeeld moestuinen, bloemperken of omgewoelde wegbermen. Ook in door vee vertrapte graslanden, in akkerranden of op andere verstoorde terreinen kan ze talrijk optreden.