Kleine zonnedauw

Drosera intermedia

Habitat: 

Kleine zonnedauw groeit op open plekken in natte heide en op venoevers. Het substraat varieert van mineraal en licht humeus tot veen. Steeds zijn de standplaatsen zwak tot niet gebufferd, erg zuur en voedselarm. In depressies en op venoevers worden tijdelijke ínundaties goed verdragen. Gebeurt dit tijdens het groeiseizoen gedurende een langere tijd, dan vormt kleine zonnedauw uitgerekte bladrozetten. Bij sterke veenmosgroei verdwijnt de plant uiteindelijk. De soort groeit optimaal in kale pionierssituaties van padranden en plagplekken op natte heide. Na plaggen kan ze massaal opkomen. Blijvende verdroging en eutrofiëring zijn nefast.