Kleine varkenskers

Coronopus didymus

Habitat: 

Kleine varkenskers is een pionier op vochtige, zeer voedselrijke, lichtrijke plaatsen. Het is een soort van akker(randen) en tredplaatsen. Ze vormt een langlevende zaadbank.