Kleine ooievaarsbek

Geranium pusillum

Habitat: 

Kleine ooievaarsbek groeit op vergelijkbare plaatsen als de algemenere zachte ooievaarsbek, maar op voedselrijkere grond en vaker op ruderale plekken zoals open wegbermen en akkerranden.