Kleine duivenkervel

Fumaria parviflora

Habitat: 

Kleine duivenkervel is een eenjarige soort die voornamelijk op kalkrijke bodems aangetroffen wordt, als akkeronkruid in tijdens de lente gezaaide gewassen of soms op verstoorde terreinen. Ze onderscheidt zich van verwante soorten door de kleinere bloemen, die meestal wit gekleurd zijn, fijnere, meestal bijna lijnvormige bladslippen, en vruchten met puntige top. In België werd de soort in bouwland aangetroffen en op puinhopen.