Klein hoefblad

Tussilago farfara

Habitat: 

Klein hoefblad is een pionier op open, vochtige standplaatsen op voedselrijke bodems. De soort groeit liefst op zwaardere bodems zoals leem en klei. Op andere bodems groeit ze vaak waar de grond omgewoeld werd en waar puin of van elders aangevoerde grond in de bodem vermengd zit. Ze staat op braakliggende terreinen, verstoorde wegbermen, bouwterreinen enz.