Klein bronkruid

Montia minor

Habitat: 

Oude Belgische flora's stipten klein bronkruid aan als een soort van zandige, vochtige akkers. Het betrof meer bepaald in de winter natte milieus, die in het voorjaar spoedig uitdroogden. Dat soort situaties is vandaag onder andere te vinden op akkers met enige bodemverdichting of op frequent door het vee betreden plaatsen in weilanden. Daar groeit de soort dikwijls samen met muizenstaart. Ook op de frequent bewerkte grond van boomkwekerijen en dergelijke kan klein bronkruid grote populaties vormen, vaak vergezeld van bijvoorbeeld winterpostelein. Andere milieus waar klein bronkruid zich thuisvoelt, zijn kerkhoven, plantsoentjes en tuinen, waar het door zijn korte levensduur en snelle zaadproductie gemakkelijk de ongemakken van frequent schoffelen en herbicidengebruik omzeilt.