Hartbladzonnebloem

Doronicum pardalianches

Habitat: 

Hartbladzonnebloem groeit in haar natuurlijke verspreidingsgebied in ravijnbossen en langs bergbeken, vooral op kalkrijke vochtige bodems. ln Vlaanderen is de soort meestal te vinden in oude parkgebieden.