Grote stekelnoot

Xanthium orientale

Habitat: 

Periodiek onderlopende zand- en grindoevers vormen de uitgesproken habitat voor grote stekelnoot in Vlaanderen. In dergelijke milieus slaagt de soort er sedert enkele jaren in om in te burgeren, voornamelijk in de vallei van de Grensmaas in Limburg. Grote stekelnoot wordt eveneens met graantransporten ingevoerd. De soort verschijnt dan op loskades en rond graansilo’s, maar verdwijnt steeds spoedig na de introductie. Grote stekelnoot is afkomstig uit Noord-Amerika en wordt regelmatig in de buurt van graansilo’s gevonden. Hoe grote stekelnoot in de Maasvallei is terechtgekomen is minder duidelijk. Hetzelfde ras wordt reeds enkele decennia lang aangetroffen langs enkele grote rivieren in Duitsland (Rijn en Moesel) en mogelijk stammen de Limburgse planten daar van af. Grote stekelnoot kan via de binnenscheepvaart uiteindelijk bij ons terechtgekomen zijn.