Groot bronkruid

Montia fontana

Habitat: 

Van groot bronkruid worden drie ondersoorten onderscheiden in de Belgische Flora (LAMBINON et al. 2004): subsp. fontana, subsp. variabilis en subsp. amporitana. De verspreiding van de verschillende ondersoorten is echter slecht gekend. In de Nederlandse Flora (VAN DER MEIJDEN 1996) worden klein bronkruid en groot bronkruid samengevoegd tot één soort. Groot bronkruid groeit in bronzones en ondiepe bronbeekjes met helder water, voornamelijk op zure, voedselarme bodems.