Groot blaasjeskruid

Utricularia vulgaris

Habitat: 

In tegenstelling tot loos blaasjeskruid groeit groot blaasjeskruid in rustig en ondiep, maar vrij voedselrijk, neutraal tot basisch, eerder hard zoet water met een organische bodem. De soort stelt geen al te hoge eisen aan de waterkwaliteit en groeit zelfs in vrij troebel water.