Goudzuring

Rumex maritimus

Habitat: 

Waterrijke, zeer stikstofrijke gebieden met een schommelend waterpeil en droogvallende zones vormen de geprefereerde biotoop van goudzuring. Het is een uitgesproken zaadbanksoort, die in gunstige jaren indrukwekkende aantallen zaden produceert en vervolgens jarenlang kan wachten op optimale groeiomstandigheden alvorens zich opnieuw massaal te manifesteren. De soort groeit in en langs allerlei stilstaande of traagstromende, soms iets brakke wateren, zoals sloten en greppels, grote rivieren, vijvers, waterbekkens en moerassen. Als pionier duikt goudzuring ook geregeld op in recent ontstane milieus, zoals plassen op opgespoten terreinen of bouwwerven. Op drogere plaatsen (bv. op atypische plekjes, zoals tussen straatstenen) produceren zelfs de kleinste plantjes, amper enkele centimeters hoog, doorgaans enkele rijpe vruchtjes.