Glad biggenkruid

Hypochaeris glabra

Habitat: 

Glad biggenkruid is een eenjarige zomerbloeier. De plant houdt van eerder zure, snel opwarmende gronden, maar is extreem gevoelig voor aanrijking van de bodem met stikstof. Vroeger kwam de soort ook voor in eerder open bermen en aan de rand van graanakkers. In of aan de rand van akkers is ze in Vlaanderen in de tweede helft van de twintigste eeuw alleen nog sporadisch gezien.