Gespleten hennepnetel

Galeopsis bifida

Habitat: 

Gespleten hennepnetel is een soort van bosranden en kapvlakten op matig voedselrijke, vochtige bodem. Soms komt ze ook voor als onkruid in graanakkers.