Gekroesd fonteinkruid

Potamogeton crispus

Habitat: 

Gekroesd fonteinkruid is een karakteristieke soort van helder, vrij voedsel- en basenrijk, relatief diep, stilstaand tot zwak stromend water. De soort komt voor op allerlei minerale bodems en is ook te vinden in van nature voedselarmere districten, maar dan in eerder licht verontreinigd water. Vaak groeit ze in allerlei diepe plassen, in recent uitgediepte poelen en beken of in regelmatig onderhouden waterlopen en kanalen. Ondanks het feit dat gekroesd fonteinkruid ook in de Polders is gevonden, is het een soort die zilt water mijdt.