Gehoornde klaverzuring

Oxalis corniculata

Habitat: 

Gehoornde klaverzuring komt voor op droge tot vochtige, voedselrijke standplaatsen, zoals tuinen en ruderale terreinen, maar ook op hakvruchtakkers, tussen straatstenen, aan de voet van muren of als onkruid in serres. In veel gevallen wordt de soort beschouwd als een lastig onkruid dat moeilijk te bestrijden is omwille van de snelle zaadzetting en omdat de wortels sterk in de grond of tussen de stenen vastzitten. Ze wortelt immers op de stengel en kruipt zo verder.