Geel viltkruid

Filago lutescens

Habitat: 

Geel viltkruid is een soort van hakvruchtakkers, graanzolder, droge greppelranden en wegranden, die eerder zure en duidelijk stikstofarme bodems verkiest. Het is een warmteminnende soort.