Fijne kervel

Anthriscus caucalis

Habitat: 

Fijne kervel groeit op droge, voedselrijke, basische bodems in de ondergroei van struweel en bos, in nitrofiele mosduinen (bv. konijnenlatrines) en in zomen. De kustduinen vormen de oorspronkelijke biotoop van fijne kervel. Sedert het eind van de jaren 80 is fijne kervel ook aan een uitbreiding naar het binnenland begonnen. De plant groeit daar vooral langs grote wegen, vooral op open zandige plaatsen, zowel in pioniersvegetaties als in de ondergroei van aangeplante struiken en op plaatsen waar open plaatsen ontstaan door het gebruik van strooizout.