Esdoornganzenvoet

Chenopodium hybridum

Habitat: 

Esdoornganzenvoet wordt gevonden in een waaier van open, voedselrijke, verruigde terreinen, zowel op kalk- als kleibodems: ruderale duinen, afgravingen, industrieterreinen enz.