Dwergrus

Juncus mutabilis

Habitat: 

Dwergrus groeide in Vlaanderen in droogvallende vennen of op natte plagplekken in de heide. De soort verkiest voedselarme, kalkarme standplaatsen, die een groot deel van het jaar onder water staan, maar in de zomer droogvallen. In Nederland staat de soort ook in droogvallende duinplassen in kalkarme duinregio's.