Duinvogelmuur

Stellaria pallida

Habitat: 

Duinvogelmuur is een soort van droge, zandige, stikstofrijke standplaatsen. Duinvogelmuur groeit zowel in pioniersvegetaties op iets ruderale plaatsen als in de ondergroei van duinbossen en duinstruweel. In het binnenland is duinvogelmuur onder andere te vinden in wegbermen en in de ondergroei van aanplantingen langs wegen. Zowel in de Duinen als in het binnenland wordt de soort vaak vergezeld door fijne kervel.