Draadgentiaan

Cicendia filiformis

Habitat: 

Draadgentiaan is een soort van open pioniersmilieus op vochtige, voedselarme bodems. Het betreft bijzonder zeldzame, gradiëntrijke overgangsmilieus, zoals venoevers, duinmeren, heidepaadjes en overgangen tussen schor en duin.