Donzige klit

Arctium tomentosum

Habitat: 

Donzige klit is een soort van ruigten en rivieroevers. Ze staat vooral op vochtige, stikstofrijke standplaatsen.