Dolik

Lolium temulentum

Habitat: 

In Vlaanderen was dolik in het verleden in de eerste plaats een akkeronkruid van wintergraanakkers. Op oude herbariumetiketten is echter ook geregeld sprake van haver (een zomergraan). Vroeger zowel als nu is de soort ook bekend als een efemere adventiefplant van uiteenlopende milieus, zoals braakliggende gronden, stortterreinen en bouwwerven. Een zeldzame keer is dolik gesignaleerd als vogelzaadadventief.